Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2019, mars

Tabellbilaga 3. Jordbyggnadskostnadsindex 2005=100

Index 2005=100 Indextal 2014:08 2014:07 2013:08 2014:07 - 2014:08 % 2013:08 - 2014:08 %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 137,9 138,0 136,7 -0,1 0,9
Geokonstruktioner 124,3 124,3 125,9 0,0 -1,3
Markkonstruktioner 136,9 136,9 134,6 0,0 1,7
Bergkonstruktioner 136,8 136,7 133,5 0,1 2,5
Beläggningar 159,3 160,5 162,2 -0,7 -1,8
Kommunaltekniska system 133,3 133,2 132,5 0,1 0,6
Betongkonstruktioner 137,5 137,5 133,5 0,1 3,0
Övriga tekniska system 122,5 122,4 121,6 0,0 0,8
Krossarbeten 1) 132,7 132,7 132,6 0,0 0,1
Underhåll 1) 137,2 137,2 136,1 0,0 0,7
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, Immi Ilomäki 029 551 3369, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 18.9.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. augusti 2014, Tabellbilaga 3. Jordbyggnadskostnadsindex 2005=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.5.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2014/08/maku_2014_08_2014-09-18_tau_003_sv.html