Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2019, december

Tabellbilaga 6. M-, K-, S- och H-index 2000=100

Index 2000=100 Indextal 2014:08 2014:07 2013:08 2014:07 - 2014:08 % 2013:08 - 2014:08 %
M-index, Totalindex exkl. brobyggnadsarbete och arbetskraftskostnader 158,4 158,6 158,2 -0,1 0,1
K-index, Index för bergbyggnadsarbete exkl. arbetskraftskostnader 162,7 162,5 158,4 0,1 2,7
S-index, Index för brobyggnadsarbete exkl. arbetskraftskostnader 177,6 177,4 171,8 0,1 3,4
H-index, Index för skötsel och underhåll exkl. arbetskraftskostnader 165,5 165,5 164,4 0,0 0,7

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, Immi Ilomäki 029 551 3369, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 18.9.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. augusti 2014, Tabellbilaga 6. M-, K-, S- och H-index 2000=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2014/08/maku_2014_08_2014-09-18_tau_006_sv.html