Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2019, november

Tabellbilaga 5. Jordbyggnadskostnadsindex 2000=100

Index 2000=100 Indextal 2014:09 2014:08 2013:09 2014:08 - 2014:09 % 2013:09 - 2014:09 %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 158,7 159,2 157,4 -0,3 0,8
Grundbyggnadsarbeten 136,0 136,7 138,5 -0,5 -1,8
Jordbyggnadsarbeten 161,7 162,4 159,4 -0,4 1,5
Bergbyggnadsarbeten 157,7 157,8 153,5 0,0 2,8
Krossarbeten 155,8 155,9 156,1 -0,1 -0,2
Beläggningsarbeten 172,8 173,4 175,3 -0,3 -1,4
Vattenförsörjningsarbeten 153,3 153,4 152,3 -0,1 0,6
Brobyggnadsarbeten 168,6 168,9 163,7 -0,2 3,0
Skötsel och underhåll 1) 162,2 162,2 160,8 0,0 0,9
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, Immi Ilomäki 029 551 3369, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 20.10.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. september 2014, Tabellbilaga 5. Jordbyggnadskostnadsindex 2000=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2014/09/maku_2014_09_2014-10-20_tau_005_sv.html