Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2020, april

Tabellbilaga 1. Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100

Index 2010=100 Indextal 2014:10 2014:09 2013:10 2014:09 - 2014:10 % 2013:10 - 2014:10 %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 112,7 112,6 112,2 0,0 0,4
Geokonstruktioner 108,7 108,7 110,0 0,0 -1,2
Markkonstruktioner 112,5 112,5 111,6 0,0 0,8
Bergkonstruktioner 113,9 114,1 112,3 -0,2 1,4
Beläggningar 116,7 116,8 118,2 -0,1 -1,3
Kommunaltekniska system 112,3 111,8 112,0 0,4 0,2
Betongkonstruktioner 115,0 114,7 112,3 0,2 2,4
Tekniska och andra system 106,4 106,3 105,9 0,1 0,4
Krossarbeten 1) 111,4 111,9 112,3 -0,5 -0,8
Vägunderhåll 1) 112,7 112,5 111,5 0,2 1,1
Gatuunderhåll 1) 112,8 112,7 111,7 0,0 0,9
Banunderhåll 1) 111,5 111,8 111,1 -0,2 0,4
Underhåll, totalt 1) 112,5 112,4 111,5 0,0 0,9
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, Anne Virokannas 029 551 3369, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 18.11.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. oktober 2014, Tabellbilaga 1. Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.6.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2014/10/maku_2014_10_2014-11-18_tau_001_sv.html