Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2020, april

Tabellbilaga 5. Jordbyggnadskostnadsindex 2000=100

Index 2000=100 Indextal 2014:10 2014:09 2013:10 2014:09 - 2014:10 % 2013:10 - 2014:10 %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 158,8 158,7 158,1 0,0 0,4
Grundbyggnadsarbeten 136,0 136,0 137,7 0,0 -1,2
Jordbyggnadsarbeten 161,7 161,7 160,4 0,0 0,8
Bergbyggnadsarbeten 157,5 157,7 155,3 -0,2 1,4
Krossarbeten 155,0 155,8 156,3 -0,5 -0,8
Beläggningsarbeten 172,7 172,8 174,9 -0,1 -1,3
Vattenförsörjningsarbeten 153,9 153,3 153,6 0,4 0,2
Brobyggnadsarbeten 168,9 168,6 165,0 0,2 2,4
Skötsel och underhåll 1) 162,5 162,2 160,8 0,2 1,1
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, Anne Virokannas 029 551 3369, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 18.11.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. oktober 2014, Tabellbilaga 5. Jordbyggnadskostnadsindex 2000=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.5.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2014/10/maku_2014_10_2014-11-18_tau_005_sv.html