Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2020, april

Publicerad: 18.11.2014

Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen ökade med 0,4 procent i oktober från året innan

Enligt Statistikcentralen ökade kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen med 0,4 procent från oktober år 2013 till oktober år 2014. Årsförändringen varierade efter delindex från –1,3 procent för beläggningar till 2,4 procent för betongkonstruktioner.

Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100, oktober 2014

Index 2010=100 Indextal Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 112,7 0,4
Geokonstruktioner 108,7 -1,2
Markkonstruktioner 112,5 0,8
Bergkonstruktioner 113,9 1,4
Beläggningar 116,7 -1,3
Kommunaltekniska system 112,3 0,2
Betongkonstruktioner 115,0 2,4
Tekniska och andra system 106,4 0,4
Krossarbeten 1) 111,4 -0,8
Vägunderhåll 1) 112,7 1,1
Gatuunderhåll 1) 112,8 0,9
Banunderhåll 1) 111,5 0,4
Underhåll, totalt 1) 112,5 0,9
1) enstaka index

Till ökningen av totalindexet bidrog särskilt dyrare jord- och stenmaterial samt högre allmänna kostnader för bygget under året. Kostnadsstegringen dämpades bl.a. av att priset på bränslen och energi samt bitumen gick ned.


Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, Anne Virokannas 029 551 3369, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (228,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 18.11.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. oktober 2014. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.5.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2014/10/maku_2014_10_2014-11-18_tie_001_sv.html