Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Maarakennuskustannusindeksi 2020, toukokuu

Liitetaulukko 1. Maarakennuskustannusindeksi 2010=100

Indeksi 2010=100 Pisteluku 2014:11 2014:10 2013:11 2014:10 - 2014:11 % 2013:11 - 2014:11 %
Maarakennuskustannukset, kokonaisindeksi 111,9 112,7 112,0 -0,7 -0,1
Pohjarakenteet 108,7 108,7 109,9 0,0 -1,1
Maarakenteet 112,6 112,5 111,6 0,1 0,9
Kalliorakenteet 114,0 113,9 112,2 0,1 1,6
Päällysteet 111,8 116,7 116,7 -4,2 -4,2
Kunnallistekniset järjestelmät 111,7 112,3 112,1 -0,5 -0,4
Betonirakenteet 114,3 115,0 112,1 -0,6 2,0
Tekniset ja muut järjestelmät 106,4 106,4 106,5 0,0 -0,1
Murskaustyöt 1) 111,2 111,4 112,3 -0,2 -1,0
Teiden ylläpito 1) 112,6 112,7 111,3 -0,2 1,1
Katujen ylläpito 1) 112,6 112,8 111,6 -0,1 0,9
Ratojen ylläpito 1) 111,5 111,5 111,1 0,0 0,4
Ylläpito yhteensä 1) 112,4 112,5 111,4 -0,1 0,9
1) erillisindeksi

Lähde: Maarakennuskustannusindeksi. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, Anne Virokannas 029 551 3369, kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 18.12.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maarakennuskustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-4063. marraskuu 2014, Liitetaulukko 1. Maarakennuskustannusindeksi 2010=100 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.7.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/maku/2014/11/maku_2014_11_2014-12-18_tau_001_fi.html