Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2020, april

Tabellbilaga 1. Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100

Index 2010=100 Indextal 2014:11 2014:10 2013:11 2014:10 - 2014:11 % 2013:11 - 2014:11 %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 111,9 112,7 112,0 -0,7 -0,1
Geokonstruktioner 108,7 108,7 109,9 0,0 -1,1
Markkonstruktioner 112,6 112,5 111,6 0,1 0,9
Bergkonstruktioner 114,0 113,9 112,2 0,1 1,6
Beläggningar 111,8 116,7 116,7 -4,2 -4,2
Kommunaltekniska system 111,7 112,3 112,1 -0,5 -0,4
Betongkonstruktioner 114,3 115,0 112,1 -0,6 2,0
Tekniska och andra system 106,4 106,4 106,5 0,0 -0,1
Krossarbeten 1) 111,2 111,4 112,3 -0,2 -1,0
Vägunderhåll 1) 112,6 112,7 111,3 -0,2 1,1
Gatuunderhåll 1) 112,6 112,8 111,6 -0,1 0,9
Banunderhåll 1) 111,5 111,5 111,1 0,0 0,4
Underhåll, totalt 1) 112,4 112,5 111,4 -0,1 0,9
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, Anne Virokannas 029 551 3369, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 18.12.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. november 2014, Tabellbilaga 1. Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.6.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2014/11/maku_2014_11_2014-12-18_tau_001_sv.html