Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2020, april

Tabellbilaga 4. M-, K-, S- och H-index 2005=100

Index 2005=100 Indextal 2014:11 2014:10 2013:11 2014:10 - 2014:11 % 2013:11 - 2014:11 %
M-index, Totalindex ekskl. betongkonstruktioner och arbetskraftskostnader 138,3 139,7 139,4 -1,0 -0,8
K-index, Index för bergkonstruktioner exkl. arbetskraftskostnader 140,4 140,2 137,5 0,1 2,1
S-index, Index för betongkonstruktioner exkl. arbetskraftskostnader 139,4 140,6 135,8 -0,8 2,6
H-index, Index för underhåll exkl. arbetskraftskostnader 139,5 139,7 138,0 -0,2 1,1

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, Anne Virokannas 029 551 3369, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 18.12.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. november 2014, Tabellbilaga 4. M-, K-, S- och H-index 2005=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.5.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2014/11/maku_2014_11_2014-12-18_tau_004_sv.html