Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2020, april

Tabellbilaga 5. Jordbyggnadskostnadsindex 2000=100

Index 2000=100 Indextal 2014:11 2014:10 2013:11 2014:10 - 2014:11 % 2013:11 - 2014:11 %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 157,7 158,8 157,8 -0,7 -0,1
Grundbyggnadsarbeten 136,0 136,0 137,5 0,0 -1,1
Jordbyggnadsarbeten 161,8 161,7 160,4 0,1 0,9
Bergbyggnadsarbeten 157,6 157,5 155,1 0,1 1,6
Krossarbeten 154,8 155,0 156,3 -0,2 -1,0
Beläggningsarbeten 165,4 172,7 172,6 -4,2 -4,2
Vattenförsörjningsarbeten 153,2 153,9 153,7 -0,5 -0,4
Brobyggnadsarbeten 168,0 168,9 164,7 -0,6 2,0
Skötsel och underhåll 1) 162,3 162,5 160,5 -0,2 1,1
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, Anne Virokannas 029 551 3369, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 18.12.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. november 2014, Tabellbilaga 5. Jordbyggnadskostnadsindex 2000=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 3.6.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2014/11/maku_2014_11_2014-12-18_tau_005_sv.html