Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2019, december

Tabellbilaga 6. M-, K-, S- och H-index 2000=100

Index 2000=100 Indextal 2014:11 2014:10 2013:11 2014:10 - 2014:11 % 2013:11 - 2014:11 %
M-index, Totalindex exkl. brobyggnadsarbete och arbetskraftskostnader 156,3 157,8 157,4 -1,0 -0,8
K-index, Index för bergbyggnadsarbete exkl. arbetskraftskostnader 162,6 162,4 159,2 0,1 2,1
S-index, Index för brobyggnadsarbete exkl. arbetskraftskostnader 176,3 177,8 171,8 -0,8 2,6
H-index, Index för skötsel och underhåll exkl. arbetskraftskostnader 165,6 165,8 163,8 -0,2 1,1

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, Anne Virokannas 029 551 3369, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 18.12.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. november 2014, Tabellbilaga 6. M-, K-, S- och H-index 2000=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2014/11/maku_2014_11_2014-12-18_tau_006_sv.html