Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2019, december

Tabellbilaga 3. Jordbyggnadskostnadsindex 2005=100

Index 2005=100 Indextal 2014:12 2014:11 2013:12 2014:11 - 2014:12 % 2013:12 - 2014:12 %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 135,2 136,6 137,2 -1,0 -1,5
Geokonstruktioner 123,2 123,6 125,0 -0,3 -1,4
Markkonstruktioner 135,6 136,5 135,1 -0,6 0,4
Bergkonstruktioner 136,5 136,7 134,6 -0,2 1,4
Beläggningar 146,1 151,9 162,3 -3,9 -10,0
Kommunaltekniska system 131,7 133,1 134,0 -1,1 -1,7
Betongkonstruktioner 136,4 136,8 134,2 -0,3 1,6
Övriga tekniska system 121,8 122,3 122,5 -0,4 -0,5
Krossarbeten 1) 129,5 131,7 133,3 -1,7 -2,9
Underhåll 1) 136,8 137,2 135,6 -0,3 0,9
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, Anne Virokannas 029 551 3369, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 19.1.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. december 2014, Tabellbilaga 3. Jordbyggnadskostnadsindex 2005=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2014/12/maku_2014_12_2015-01-19_tau_003_sv.html