Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2019, april

Tabellbilaga 6. M-, K-, S- och H-index 2000=100

Index 2000=100 Indextal 2015:01 2014:12 2014:01 2014:12 - 2015:01 % 2014:01 - 2015:01 %
M-index, Totalindex exkl. brobyggnadsarbete och arbetskraftskostnader 151,9 153,9 159,4 -1,3 -4,7
K-index, Index för bergbyggnadsarbete exkl. arbetskraftskostnader 162,8 162,2 161,3 0,4 0,9
S-index, Index för brobyggnadsarbete exkl. arbetskraftskostnader 174,3 175,5 174,3 -0,7 0,0
H-index, Index för skötsel och underhåll exkl. arbetskraftskostnader 165,2 165,0 165,0 0,1 0,1

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, Anne Virokannas 029 551 3369, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 18.2.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. januari 2015, Tabellbilaga 6. M-, K-, S- och H-index 2000=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.5.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2015/01/maku_2015_01_2015-02-18_tau_006_sv.html