Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2019, augusti

Tabellbilaga 1. Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100

Index 2010=100 Indextal 2015:02 2015:01 2014:02 2015:01 - 2015:02 % 2014:02 - 2015:02 %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 109,7 109,9 113,1 -0,3 -3,0
Geokonstruktioner 108,9 108,6 110,5 0,3 -1,4
Markkonstruktioner 112,6 111,9 112,4 0,6 0,2
Bergkonstruktioner 114,7 114,3 113,4 0,3 1,1
Beläggningar 96,7 101,7 118,8 -4,9 -18,5
Kommunaltekniska system 110,7 109,9 112,9 0,7 -2,0
Betongkonstruktioner 113,5 113,8 113,3 -0,3 0,1
Tekniska och andra system 106,1 105,8 107,3 0,2 -1,2
Krossarbeten 1) 110,8 109,1 112,9 1,6 -1,9
Vägunderhåll 1) 112,5 112,4 112,0 0,1 0,4
Gatuunderhåll 1) 112,5 112,1 112,4 0,3 0,1
Banunderhåll 1) 111,6 110,8 112,1 0,7 -0,5
Underhåll, totalt 1) 112,3 111,9 112,2 0,3 0,1
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, Anne Virokannas 029 551 3369, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 18.3.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. februari 2015, Tabellbilaga 1. Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2015/02/maku_2015_02_2015-03-18_tau_001_sv.html