Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2019, augusti

Tabellbilaga 3. Jordbyggnadskostnadsindex 2005=100

Index 2005=100 Indextal 2015:02 2015:01 2014:02 2015:01 - 2015:02 % 2014:02 - 2015:02 %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 133,9 134,2 138,0 -0,3 -3,0
Geokonstruktioner 123,9 123,5 125,7 0,3 -1,4
Markkonstruktioner 136,5 135,6 136,3 0,6 0,2
Bergkonstruktioner 137,5 137,1 136,0 0,3 1,1
Beläggningar 131,5 138,2 161,4 -4,9 -18,5
Kommunaltekniska system 131,9 131,0 134,6 0,7 -2,0
Betongkonstruktioner 135,8 136,2 135,6 -0,3 0,1
Övriga tekniska system 121,9 121,6 123,4 0,2 -1,2
Krossarbeten 1) 131,2 129,2 133,8 1,6 -1,9
Underhåll 1) 137,2 137,0 136,6 0,1 0,4
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, Anne Virokannas 029 551 3369, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 18.3.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. februari 2015, Tabellbilaga 3. Jordbyggnadskostnadsindex 2005=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2015/02/maku_2015_02_2015-03-18_tau_003_sv.html