Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2019, augusti

Tabellbilaga 5. Jordbyggnadskostnadsindex 2000=100

Index 2000=100 Indextal 2015:02 2015:01 2014:02 2015:01 - 2015:02 % 2014:02 - 2015:02 %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 154,5 154,9 159,3 -0,3 -3,0
Grundbyggnadsarbeten 136,3 135,9 138,3 0,3 -1,4
Jordbyggnadsarbeten 161,9 160,8 161,6 0,6 0,2
Bergbyggnadsarbeten 158,6 158,1 156,8 0,3 1,1
Krossarbeten 154,2 151,9 157,2 1,6 -1,9
Beläggningsarbeten 143,2 150,5 175,8 -4,9 -18,5
Vattenförsörjningsarbeten 151,7 150,7 154,8 0,7 -2,0
Brobyggnadsarbeten 166,8 167,3 166,6 -0,3 0,1
Skötsel och underhåll 1) 162,2 162,0 161,5 0,1 0,4
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, Anne Virokannas 029 551 3369, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 18.3.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. februari 2015, Tabellbilaga 5. Jordbyggnadskostnadsindex 2000=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2015/02/maku_2015_02_2015-03-18_tau_005_sv.html