Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2020, maj

Publicerad: 18.3.2015

Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen sjönk med 3,0 procent i februari från året innan

Enligt Statistikcentralen sjönk kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen med 3,0 procent från februari år 2014 till februari år 2015. Årsförändringen varierade efter delindex från -18,5 procent för beläggningar till 1,1 procent för bergkonstruktioner.

Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100, februari 2015

Index 2010=100 Indextal Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 109,7 -3,0
Geokonstruktioner 108,9 -1,4
Markkonstruktioner 112,6 0,2
Bergkonstruktioner 114,7 1,1
Beläggningar 96,7 -18,5
Kommunaltekniska system 110,7 -2,0
Betongkonstruktioner 113,5 0,1
Tekniska och andra system 106,1 -1,2
Krossarbeten 1) 110,8 -1,9
Vägunderhåll 1) 112,5 0,4
Gatuunderhåll 1) 112,5 0,1
Banunderhåll 1) 111,6 -0,5
Underhåll, totalt 1) 112,3 0,1
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, Anne Virokannas 029 551 3369, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (203,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 18.3.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. februari 2015. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2015/02/maku_2015_02_2015-03-18_tie_001_sv.html