Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2019, april

Tabellbilaga 3. Jordbyggnadskostnadsindex 2005=100

Index 2005=100 Indextal 2015:03 2015:02 2014:03 2015:02 - 2015:03 % 2014:03 - 2015:03 %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 135,3 133,9 138,0 1,0 -2,0
Geokonstruktioner 123,6 123,9 125,1 -0,2 -1,2
Markkonstruktioner 136,9 136,5 136,2 0,3 0,5
Bergkonstruktioner 138,0 137,5 136,1 0,3 1,4
Beläggningar 140,3 131,5 162,5 6,7 -13,7
Kommunaltekniska system 132,2 131,9 134,0 0,3 -1,3
Betongkonstruktioner 136,5 135,8 136,2 0,5 0,2
Övriga tekniska system 122,1 121,9 123,3 0,2 -1,0
Krossarbeten 1) 131,5 131,2 133,2 0,2 -1,3
Underhåll 1) 137,8 137,2 136,3 0,5 1,1
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, Anne Virokannas 029 551 3369, kui.tilastokeskus@stat.fi

Vikarie ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 20.4.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. mars 2015, Tabellbilaga 3. Jordbyggnadskostnadsindex 2005=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.5.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2015/03/maku_2015_03_2015-04-20_tau_003_sv.html