Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Maarakennuskustannusindeksi 2020, kesäkuu

Liitetaulukko 1. Maarakennuskustannusindeksi 2010=100 (Korjattu 29.1.2016)

Korjattu 29.1.2016. Korjatut kohdat on merkitty punaisella.
Indeksi 2010=100 Pisteluku 2015:04 2015:03 2014:04 2015:03 - 2015:04 % 2014:04 - 2015:04 %
Maarakennuskustannukset, kokonaisindeksi 110,9 110,8 112,8 0,1 -1,6
Pohjarakenteet 108,9 108,7 109,9 0,2 -0,9
Maarakenteet 113,3 112,9 113,2 0,3 0,1
Kalliorakenteet 115,8 115,1 113,4 0,6 2,1
Päällysteet 101,8 103,2 116,3 -1,4 -12,5
Kunnallistekniset järjestelmät 111,3 111,0 111,9 0,3 -0,5
Betonirakenteet 114,6 114,1 113,2 0,4 1,2
Tekniset ja muut järjestelmät 106,4 106,3 107,3 0,2 -0,8
Murskaustyöt 1) 111,2 111,0 112,3 0,2 -1,0
Teiden ylläpito 1) 112,6 113,0 112,2 -0,4 0,4
Katujen ylläpito 1) 112,6 113,0 112,5 -0,4 0,1
Ratojen ylläpito 1) 112,1 111,8 112,1 0,3 0,0
Ylläpito yhteensä 1) 112,5 112,7 112,3 -0,2 0,2
1) erillisindeksi

Lähde: Maarakennuskustannusindeksi. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, Anne Virokannas 029 551 3369, kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaavan tilastojohtajan sijainen: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 18.5.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maarakennuskustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-4063. huhtikuu 2015, Liitetaulukko 1. Maarakennuskustannusindeksi 2010=100 (Korjattu 29.1.2016) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.8.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/maku/2015/04/maku_2015_04_2015-05-18_tau_001_fi.html