Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Maarakennuskustannusindeksi 2020, kesäkuu

Liitetaulukko 2. M-, K-, S- ja H-indeksit 2010=100 (Korjattu 29.1.2016)

Korjattu 29.1.2016. Korjatut kohdat on merkitty punaisella.
Indeksi 2010=100 Pisteluku 2015:04 2015:03 2014:04 2015:03 - 2015:04 % 2014:04 - 2015:04 %
M-indeksi, Kokonaisindeksi ilman betonirakenteita ja työvoimakustannuksia 110,0 110,4 113,9 -0,4 -3,4
K-indeksi, Kalliorakenteiden indeksi ilman työvoimakustannuksia 117,9 117,9 115,8 0,1 1,9
S-indeksi, Betonirakenteiden indeksi ilman työvoimakustannuksia 115,1 115,4 114,6 -0,3 0,5
H-indeksi, Kunnossapidon indeksi ilman työvoimakustannuksia 112,9 113,5 112,7 -0,5 0,2

Lähde: Maarakennuskustannusindeksi. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, Anne Virokannas 029 551 3369, kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaavan tilastojohtajan sijainen: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 18.5.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maarakennuskustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-4063. huhtikuu 2015, Liitetaulukko 2. M-, K-, S- ja H-indeksit 2010=100 (Korjattu 29.1.2016) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.8.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/maku/2015/04/maku_2015_04_2015-05-18_tau_002_fi.html