Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Maarakennuskustannusindeksi 2020, kesäkuu

Liitetaulukko 5. Maarakennuskustannusindeksi 2000=100 (Korjattu 29.1.2016)

Korjattu 29.1.2016. Korjatut kohdat on merkitty punaisella.
Indeksi 2000=100 Pisteluku 2015:04 2015:03 2014:04 2015:03 - 2015:04 % 2014:04 - 2015:04 %
Maarakennuskustannukset, kokonaisindeksi 156,3 156,1 158,9 0,1 -1,6
Pohjarakennustyöt 136,2 136,0 137,5 0,2 -0,9
Maarakennustyöt 162,8 162,3 162,7 0,3 0,1
Kalliorakennustyöt 160,1 159,1 156,8 0,6 2,1
Murskaustyöt 154,8 154,5 156,4 0,2 -1,0
Päällystystyöt 150,6 152,8 172,1 -1,4 -12,5
Vesihuoltotyöt 152,6 152,1 153,3 0,3 -0,5
Sillanrakennustyöt 168,3 167,6 166,3 0,4 1,2
Hoito ja kunnossapito 1) 162,3 163,0 161,7 -0,4 0,4
1) erillisindeksi

Lähde: Maarakennuskustannusindeksi. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, Anne Virokannas 029 551 3369, kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaavan tilastojohtajan sijainen: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 18.5.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maarakennuskustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-4063. huhtikuu 2015, Liitetaulukko 5. Maarakennuskustannusindeksi 2000=100 (Korjattu 29.1.2016) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.8.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/maku/2015/04/maku_2015_04_2015-05-18_tau_005_fi.html