Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2020, maj

Publicerad: 18.5.2015

Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen sjönk med 1,6 (det var 1,9) procent i april från året innan

Korrigering 29.1.2016. De korrigerade punkterna är markerade med rött.

Enligt Statistikcentralen sjönk kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen med 1,6 procent från april år 2014 till april år 2015. Årsförändringen varierade efter delindex från - 12,5 procent för beläggningar till 2,1 procent för bergkonstruktioner.

Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100, april 2015 (Korrigering 29.1.2016). De korrigerade punkterna är markerade med rött.)

Korrigering 29.1.2016. De korrigerade punkterna är markerade med rött.
Index 2010=100 Indextal Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 110,9 -1,6
Geokonstruktioner 108,9 -0,9
Markkonstruktioner 113,3 0,1
Bergkonstruktioner 115,8 2,1
Beläggningar 101,8 -12,5
Kommunaltekniska system 111,3 -0,5
Betongkonstruktioner 114,6 1,2
Tekniska och andra system 106,4 -0,8
Krossarbeten 1) 111,2 -1,0
Vägunderhåll 1) 112,6 0,4
Gatuunderhåll 1) 112,6 0,1
Banunderhåll 1) 112,1 0,0
Underhåll, totalt 1) 112,5 0,2
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, Anne Virokannas 029 551 3369, kui.tilastokeskus@stat.fi

Vikarie ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (209,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 18.5.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. april 2015. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2015/04/maku_2015_04_2015-05-18_tie_001_sv.html