Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2020, april

Tabellbilaga 1. Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100 (Korrigering 29.1.2016)

Korrigering 29.1.2016. De korrigerade punkterna är markerade med rött.
Index 2010=100 Indextal 2015:05 2015:04 2014:05 2015:04 - 2015:05 % 2014:05 - 2015:05 %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 111,4 110,9 112,7 0,4 -1,1
Geokonstruktioner 110,1 108,9 109,2 1,2 0,9
Markkonstruktioner 113,0 113,3 113,0 -0,2 0,0
Bergkonstruktioner 116,2 115,8 113,5 0,4 2,4
Beläggningar 103,8 101,8 116,8 2,0 -11,1
Kommunaltekniska system 111,2 111,3 111,7 -0,1 -0,4
Betongkonstruktioner 115,8 114,6 113,6 1,1 1,9
Tekniska och andra system 106,4 106,4 106,4 -0,1 -0,0
Krossarbeten 1) 111,3 111,2 112,0 0,1 -0,6
Vägunderhåll 1) 112,9 112,6 112,2 0,2 0,6
Gatuunderhåll 1) 112,8 112,6 112,5 0,2 0,3
Banunderhåll 1) 112,0 112,1 111,9 -0,1 0,1
Underhåll, totalt 1) 112,6 112,5 112,2 0,2 0,4
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, Anne Virokannas 029 551 3369, kui.tilastokeskus@stat.fi

Vikarie ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 18.6.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. maj 2015, Tabellbilaga 1. Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100 (Korrigering 29.1.2016) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.6.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2015/05/maku_2015_05_2015-06-18_tau_001_sv.html