Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2020, april

Tabellbilaga 1. Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100

Index 2010=100 Indextal 2015:06 2015:05 2014:06 2015:05 - 2015:06 % 2014:06 - 2015:06 %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 111,3 111,4 112,9 -0,1 -1,4
Geokonstruktioner 109,9 110,1 109,4 -0,3 0,4
Markkonstruktioner 112,8 113,0 113,1 -0,2 -0,2
Bergkonstruktioner 115,8 116,2 114,0 -0,3 1,6
Beläggningar 105,1 103,8 116,9 1,3 -10,1
Kommunaltekniska system 110,9 111,2 111,9 -0,2 -0,8
Betongkonstruktioner 115,2 115,8 114,6 -0,5 0,5
Tekniska och andra system 106,3 106,4 106,6 -0,1 -0,3
Krossarbeten 1) 110,9 111,3 112,3 -0,4 -1,2
Vägunderhåll 1) 112,6 112,9 112,4 -0,3 0,1
Gatuunderhåll 1) 112,5 112,8 112,7 -0,3 -0,2
Banunderhåll 1) 111,8 112,0 112,1 -0,2 -0,3
Underhåll, totalt 1) 112,4 112,6 112,5 -0,2 -0,1
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, Anne Virokannas 029 551 3369, Toni Udd 029 551 3380, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ställföreträdare till ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 20.7.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. juni 2015, Tabellbilaga 1. Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.6.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2015/06/maku_2015_06_2015-07-20_tau_001_sv.html