Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2019, november

Tabellbilaga 4. M-, K-, S- och H-index 2005=100

Index 2005=100 Indextal 2015:06 2015:05 2014:06 2015:05 - 2015:06 % 2014:06 - 2015:06 %
M-index, Totalindex ekskl. betongkonstruktioner och arbetskraftskostnader 136,1 136,1 140,2 0,0 -3,0
K-index, Index för bergkonstruktioner exkl. arbetskraftskostnader 142,0 142,7 140,4 -0,5 1,2
S-index, Index för betongkonstruktioner exkl. arbetskraftskostnader 139,0 140,1 139,9 -0,7 -0,6
H-index, Index för underhåll exkl. arbetskraftskostnader 139,3 139,8 139,3 -0,3 0,0

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, Anne Virokannas 029 551 3369, Toni Udd 029 551 3380, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ställföreträdare till ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 20.7.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. juni 2015, Tabellbilaga 4. M-, K-, S- och H-index 2005=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2015/06/maku_2015_06_2015-07-20_tau_004_sv.html