Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2019, november

Tabellbilaga 5. Jordbyggnadskostnadsindex 2000=100

Index 2000=100 Indextal 2015:06 2015:05 2014:06 2015:05 - 2015:06 % 2014:06 - 2015:06 %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 156,9 156,9 159,1 -0,1 -1,4
Grundbyggnadsarbeten 137,4 137,8 136,8 -0,3 0,4
Jordbyggnadsarbeten 162,1 162,5 162,5 -0,2 -0,3
Bergbyggnadsarbeten 160,1 160,7 157,6 -0,3 1,6
Krossarbeten 154,3 155,0 156,3 -0,4 -1,2
Beläggningsarbeten 155,5 153,6 173,0 1,3 -10,1
Vattenförsörjningsarbeten 152,1 152,4 153,4 -0,2 -0,8
Brobyggnadsarbeten 169,3 170,1 168,5 -0,5 0,5
Skötsel och underhåll 1) 162,3 162,7 162,1 -0,3 0,1
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, Anne Virokannas 029 551 3369, Toni Udd 029 551 3380, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ställföreträdare till ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 20.7.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. juni 2015, Tabellbilaga 5. Jordbyggnadskostnadsindex 2000=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2015/06/maku_2015_06_2015-07-20_tau_005_sv.html