Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2019, december

Tabellbilaga 6. M-, K-, S- och H-index 2000=100

Index 2000=100 Indextal 2015:06 2015:05 2014:06 2015:05 - 2015:06 % 2014:06 - 2015:06 %
M-index, Totalindex exkl. brobyggnadsarbete och arbetskraftskostnader 153,7 153,7 158,4 0,0 -2,9
K-index, Index för bergbyggnadsarbete exkl. arbetskraftskostnader 164,5 165,2 162,6 -0,5 1,2
S-index, Index för brobyggnadsarbete exkl. arbetskraftskostnader 175,8 177,1 176,9 -0,7 -0,6
H-index, Index för skötsel och underhåll exkl. arbetskraftskostnader 165,3 165,9 165,3 -0,3 0,0

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, Anne Virokannas 029 551 3369, Toni Udd 029 551 3380, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ställföreträdare till ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 20.7.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. juni 2015, Tabellbilaga 6. M-, K-, S- och H-index 2000=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2015/06/maku_2015_06_2015-07-20_tau_006_sv.html