Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2019, april

Tabellbilaga 1. Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100

Index 2010=100 Indextal 2015:07 2015:06 2014:07 2015:06 - 2015:07 % 2014:07 - 2015:07 %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 110,6 111,3 113,0 -0,7 -2,2
Geokonstruktioner 109,8 109,9 109,3 -0,1 0,4
Markkonstruktioner 111,9 112,8 113,0 -0,8 -0,9
Bergkonstruktioner 115,8 115,8 114,0 0,0 1,6
Beläggningar 102,9 105,1 118,1 -2,1 -12,9
Kommunaltekniska system 110,5 110,9 111,8 -0,4 -1,2
Betongkonstruktioner 114,9 115,2 114,9 -0,3 0,0
Tekniska och andra system 106,0 106,3 106,5 -0,2 -0,5
Krossarbeten 1) 110,1 110,9 112,0 -0,7 -1,7
Vägunderhåll 1) 112,5 112,6 112,5 -0,1 -0,0
Gatuunderhåll 1) 112,3 112,5 112,8 -0,2 -0,4
Banunderhåll 1) 111,4 111,8 111,9 -0,3 -0,4
Underhåll, totalt 1) 112,2 112,4 112,5 -0,2 -0,3
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, Anne Virokannas 029 551 3369, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 18.8.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. juli 2015, Tabellbilaga 1. Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.5.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2015/07/maku_2015_07_2015-08-18_tau_001_sv.html