Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2019, december

Tabellbilaga 3. Jordbyggnadskostnadsindex 2005=100

Index 2005=100 Indextal 2015:07 2015:06 2014:07 2015:06 - 2015:07 % 2014:07 - 2015:07 %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 135,0 135,9 138,0 -0,7 -2,2
Geokonstruktioner 124,8 124,9 124,3 -0,1 0,4
Markkonstruktioner 135,6 136,7 136,9 -0,8 -0,9
Bergkonstruktioner 138,9 138,9 136,7 0,0 1,6
Beläggningar 139,8 142,8 160,5 -2,1 -12,9
Kommunaltekniska system 131,6 132,2 133,2 -0,4 -1,2
Betongkonstruktioner 137,5 137,9 137,5 -0,3 0,0
Övriga tekniska system 121,9 122,1 122,4 -0,2 -0,5
Krossarbeten 1) 130,4 131,3 132,7 -0,7 -1,7
Underhåll 1) 137,1 137,2 137,2 -0,1 -0,0
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, Anne Virokannas 029 551 3369, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 18.8.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. juli 2015, Tabellbilaga 3. Jordbyggnadskostnadsindex 2005=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2015/07/maku_2015_07_2015-08-18_tau_003_sv.html