Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Maarakennuskustannusindeksi 2020, toukokuu

Liitetaulukko 3. Maarakennuskustannusindeksi 2005=100

Indeksi 2005=100 Pisteluku 2015:08 2015:07 2014:08 2015:07 - 2015:08 % 2014:08 - 2015:08 %
Maarakennuskustannukset, kokonaisindeksi 134,5 135,0 137,9 -0,3 -2,5
Pohjarakenteet 125,0 124,8 124,3 0,1 0,5
Maarakenteet 135,0 135,6 136,9 -0,4 -1,4
Kalliorakenteet 139,5 138,9 136,8 0,5 2,0
Päällysteet 135,5 139,8 159,3 -3,1 -14,9
Kunnallistekniset järjestelmät 132,5 131,6 133,3 0,7 -0,6
Betonirakenteet 138,7 137,5 137,5 0,9 0,8
Muut tekniset järjestelmät 121,7 121,9 122,5 -0,1 -0,7
Murskaustyöt 1) 129,1 130,4 132,7 -1,0 -2,7
Kunnossapito 1) 137,1 137,1 137,2 0,0 -0,0
1) erillisindeksi

Lähde: Maarakennuskustannusindeksi. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anne Virokannas 029 551 3369, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 18.9.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maarakennuskustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-4063. elokuu 2015, Liitetaulukko 3. Maarakennuskustannusindeksi 2005=100 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.7.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/maku/2015/08/maku_2015_08_2015-09-18_tau_003_fi.html