Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2020, april

Tabellbilaga 3. Jordbyggnadskostnadsindex 2005=100

Index 2005=100 Indextal 2015:08 2015:07 2014:08 2015:07 - 2015:08 % 2014:08 - 2015:08 %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 134,5 135,0 137,9 -0,3 -2,5
Geokonstruktioner 125,0 124,8 124,3 0,1 0,5
Markkonstruktioner 135,0 135,6 136,9 -0,4 -1,4
Bergkonstruktioner 139,5 138,9 136,8 0,5 2,0
Beläggningar 135,5 139,8 159,3 -3,1 -14,9
Kommunaltekniska system 132,5 131,6 133,3 0,7 -0,6
Betongkonstruktioner 138,7 137,5 137,5 0,9 0,8
Övriga tekniska system 121,7 121,9 122,5 -0,1 -0,7
Krossarbeten 1) 129,1 130,4 132,7 -1,0 -2,7
Underhåll 1) 137,1 137,1 137,2 0,0 -0,0
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anne Virokannas 029 551 3369, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 18.9.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. augusti 2015, Tabellbilaga 3. Jordbyggnadskostnadsindex 2005=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.6.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2015/08/maku_2015_08_2015-09-18_tau_003_sv.html