Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2019, november

Tabellbilaga 6. M-, K-, S- och H-index 2000=100

Index 2000=100 Indextal 2015:08 2015:07 2014:08 2015:07 - 2015:08 % 2014:08 - 2015:08 %
M-index, Totalindex exkl. brobyggnadsarbete och arbetskraftskostnader 151,3 152,2 158,4 -0,6 -4,5
K-index, Index för bergbyggnadsarbete exkl. arbetskraftskostnader 165,5 164,5 162,7 0,7 1,7
S-index, Index för brobyggnadsarbete exkl. arbetskraftskostnader 177,4 175,2 177,6 1,3 -0,1
H-index, Index för skötsel och underhåll exkl. arbetskraftskostnader 165,2 165,2 165,5 0,0 -0,2

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anne Virokannas 029 551 3369, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 18.9.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. augusti 2015, Tabellbilaga 6. M-, K-, S- och H-index 2000=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2015/08/maku_2015_08_2015-09-18_tau_006_sv.html