Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2020, april

Tabellbilaga 6. M-, K-, S- och H-index 2000=100

Index 2000=100 Indextal 2015:09 2015:08 2014:09 2015:08 - 2015:09 % 2014:09 - 2015:09 %
M-index, Totalindex exkl. brobyggnadsarbete och arbetskraftskostnader 149,9 151,3 157,8 -0,9 -5,0
K-index, Index för bergbyggnadsarbete exkl. arbetskraftskostnader 165,4 165,5 162,7 -0,1 1,6
S-index, Index för brobyggnadsarbete exkl. arbetskraftskostnader 175,4 177,4 177,2 -1,1 -1,0
H-index, Index för skötsel och underhåll exkl. arbetskraftskostnader 165,0 165,2 165,5 -0,1 -0,3

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anne Virokannas 029 551 3369, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 19.10.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. september 2015, Tabellbilaga 6. M-, K-, S- och H-index 2000=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.6.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2015/09/maku_2015_09_2015-10-19_tau_006_sv.html