Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2019, december

Tabellbilaga 3. Jordbyggnadskostnadsindex 2005=100

Index 2005=100 Indextal 2015:12 2015:11 2014:12 2015:11 - 2015:12 % 2014:12 - 2015:12 %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 133,0 133,1 135,2 -0,1 -1,7
Geokonstruktioner 125,3 125,7 123,2 -0,3 1,7
Markkonstruktioner 134,4 135,1 135,6 -0,5 -0,9
Bergkonstruktioner 137,5 137,7 136,5 -0,2 0,7
Beläggningar 127,9 125,8 146,1 1,7 -12,4
Kommunaltekniska system 132,4 133,2 131,7 -0,6 0,5
Betongkonstruktioner 137,2 137,3 136,4 -0,1 0,6
Övriga tekniska system 121,0 121,4 121,8 -0,3 -0,6
Krossarbeten 1) 127,6 129,3 129,5 -1,4 -1,5
Underhåll 1) 136,7 136,8 136,8 -0,1 -0,1
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anne Virokannas 029 551 3369, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 25.01.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. december 2015, Tabellbilaga 3. Jordbyggnadskostnadsindex 2005=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2015/12/maku_2015_12_2016-01-25_tau_003_sv.html