Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2020, maj

Tabellbilaga 1. Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100

Index 2010=100 Indextal 2016:01 2015:12 2015:01 2015:12 - 2016:01 % 2015:01 - 2016:01 %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 107,7 108,9 109,9 -1,1 -2,0
Geokonstruktioner 109,7 110,2 108,6 -0,4 1,0
Markkonstruktioner 110,4 110,9 111,9 -0,5 -1,4
Bergkonstruktioner 113,5 114,7 114,3 -1,0 -0,7
Beläggningar 89,3 94,1 101,7 -5,1 -12,2
Kommunaltekniska system 110,6 111,1 109,9 -0,4 0,6
Betongkonstruktioner 113,7 114,6 113,8 -0,8 -0,1
Tekniska och andra system 105,1 105,3 105,8 -0,2 -0,7
Krossarbeten 1) 106,8 107,7 109,1 -0,8 -2,1
Vägunderhåll 1) 110,6 112,1 112,4 -1,3 -1,6
Gatuunderhåll 1) 110,3 111,7 112,1 -1,3 -1,6
Banunderhåll 1) 109,6 110,4 110,8 -0,8 -1,1
Underhåll, totalt 1) 110,3 111,6 111,9 -1,2 -1,5
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anne Virokannas 029 551 3369, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 23.02.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. januari 2016, Tabellbilaga 1. Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2016/01/maku_2016_01_2016-02-23_tau_001_sv.html