Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2020, maj

Publicerad: 23.2.2016

Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen sjönk med 2,0 procent i januari från året innan

Enligt Statistikcentralen sjönk kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen med 2,0 procent från januari år 2015 till januari år 2016. Årsförändringen varierade efter delindex från -12,2 procent för beläggningar till 1,0 procent för geokonstruktioner.

Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100, januari 2016

Index 2010=100 Indextal Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 107,7 -2,0
Geokonstruktioner 109,7 1,0
Markkonstruktioner 110,4 -1,4
Bergkonstruktioner 113,5 -0,7
Beläggningar 89,3 -12,2
Kommunaltekniska system 110,6 0,6
Betongkonstruktioner 113,7 -0,1
Tekniska och andra system 105,1 -0,7
Krossarbeten 1) 106,8 -2,1
Vägunderhåll 1) 110,6 -1,6
Gatuunderhåll 1) 110,3 -1,6
Banunderhåll 1) 109,6 -1,1
Underhåll, totalt 1) 110,3 -1,5
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anne Virokannas 029 551 3369, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (200,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 23.02.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. januari 2016. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2016/01/maku_2016_01_2016-02-23_tie_001_sv.html