Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2019, november

Tabellbilaga 5. Jordbyggnadskostnadsindex 2000=100, april 2016

Index 2000=100 Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 151,1 -0,3 -3,3
Grundbyggnadsarbeten 137,4 -0,0 0,9
Jordbyggnadsarbeten 158,8 -0,2 -2,5
Bergbyggnadsarbeten 157,0 0,0 -1,9
Krossarbeten 148,9 -0,4 -3,8
Beläggningsarbeten 128,7 -1,4 -14,6
Vattenförsörjningsarbeten 150,6 -0,3 -1,3
Brobyggnadsarbeten 166,3 -0,2 -1,2
Skötsel och underhåll 1) 159,7 0,2 -1,6
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anne Virokannas 029 551 3369, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 23.05.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. april 2016, Tabellbilaga 5. Jordbyggnadskostnadsindex 2000=100, april 2016 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2016/04/maku_2016_04_2016-05-23_tau_005_sv.html