Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2019, december

Tabellbilaga 6. M-, K-, S- och H-index 2000=100, april 2016

Index 2000=100 Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
M-index, Totalindex exkl. brobyggnadsarbete och arbetskraftskostnader 146,1 -0,4 -4,5
K-index, Index för bergbyggnadsarbete exkl. arbetskraftskostnader 160,2 0,0 -2,5
S-index, Index för brobyggnadsarbete exkl. arbetskraftskostnader 171,7 -0,3 -1,5
H-index, Index för skötsel och underhåll exkl. arbetskraftskostnader 162,2 0,2 -1,9

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anne Virokannas 029 551 3369, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 23.05.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. april 2016, Tabellbilaga 6. M-, K-, S- och H-index 2000=100, april 2016 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2016/04/maku_2016_04_2016-05-23_tau_006_sv.html