Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2020, juni

Tabellbilaga 5. Jordbyggnadskostnadsindex 2000=100, maj 2016

Index 2000=100 Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 151,7 0,4 -3,3
Grundbyggnadsarbeten 138,8 1,0 0,7
Jordbyggnadsarbeten 158,9 0,1 -2,2
Bergbyggnadsarbeten 157,3 0,1 -2,1
Krossarbeten 149,8 0,6 -3,3
Beläggningsarbeten 130,6 1,5 -15,0
Vattenförsörjningsarbeten 151,2 0,4 -0,8
Brobyggnadsarbeten 166,9 0,3 -1,9
Skötsel och underhåll 1) 159,9 0,2 -1,7
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anne Virokannas 029 551 3369, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 23.06.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. maj 2016, Tabellbilaga 5. Jordbyggnadskostnadsindex 2000=100, maj 2016 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 11.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2016/05/maku_2016_05_2016-06-23_tau_005_sv.html