Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2019, december

Tabellbilaga 1. Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100, juni 2016

Index 2010=100 Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 108,3 0,6 -2,7
Geokonstruktioner 111,1 0,1 1,1
Markkonstruktioner 110,6 0,1 -1,9
Bergkonstruktioner 113,7 0,0 -1,8
Beläggningar 91,5 3,7 -13,0
Kommunaltekniska system 110,7 0,4 -0,2
Betongkonstruktioner 114,2 0,6 -0,9
Tekniska och andra system 104,9 0,2 -1,3
Krossarbeten 1) 108,3 0,6 -2,3
Vägunderhåll 1) 111,2 0,2 -1,2
Gatuunderhåll 1) 111,0 0,3 -1,4
Banunderhåll 1) 110,1 0,2 -1,5
Underhåll, totalt 1) 110,8 0,2 -1,3
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Susanna Kärkkäinen 029 551 3575, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 25.07.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. juni 2016, Tabellbilaga 1. Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100, juni 2016 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2016/06/maku_2016_06_2016-07-25_tau_001_sv.html