Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2020, april

Tabellbilaga 3. Jordbyggnadskostnadsindex 2005=100, juni 2016

Index 2005=100 Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 132,2 0,6 -2,7
Geokonstruktioner 126,3 0,1 1,1
Markkonstruktioner 134,1 0,1 -1,9
Bergkonstruktioner 136,4 0,0 -1,8
Beläggningar 124,3 3,7 -13,0
Kommunaltekniska system 131,9 0,4 -0,2
Betongkonstruktioner 136,7 0,6 -0,9
Övriga tekniska system 120,5 0,2 -1,3
Krossarbeten 1) 128,3 0,6 -2,3
Underhåll 1) 135,5 0,2 -1,2
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Susanna Kärkkäinen 029 551 3575, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 25.07.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. juni 2016, Tabellbilaga 3. Jordbyggnadskostnadsindex 2005=100, juni 2016 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.6.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2016/06/maku_2016_06_2016-07-25_tau_003_sv.html