Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2019, november

Tabellbilaga 6. M-, K-, S- och H-index 2000=100, juli 2016

Index 2000=100 Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
M-index, Totalindex exkl. brobyggnadsarbete och arbetskraftskostnader 148,6 0,4 -2,4
K-index, Index för bergbyggnadsarbete exkl. arbetskraftskostnader 160,4 -0,1 -2,4
S-index, Index för brobyggnadsarbete exkl. arbetskraftskostnader 175,4 0,6 0,1
H-index, Index för skötsel och underhåll exkl. arbetskraftskostnader 162,9 -0,0 -1,4

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anne Virokannas 029 551 3369, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 23.08.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. juli 2016, Tabellbilaga 6. M-, K-, S- och H-index 2000=100, juli 2016 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2016/07/maku_2016_07_2016-08-23_tau_006_sv.html