Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2020, oktober

Tabellbilaga 5. Jordbyggnadskostnadsindex 2000=100, augusti 2016

Index 2000=100 Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 153,0 -0,0 -1,5
Grundbyggnadsarbeten 140,5 0,1 2,2
Jordbyggnadsarbeten 158,8 0,0 -0,8
Bergbyggnadsarbeten 157,0 -0,1 -2,4
Krossarbeten 149,8 -0,1 -1,3
Beläggningsarbeten 138,5 0,2 -6,1
Vattenförsörjningsarbeten 151,2 -0,0 -0,8
Brobyggnadsarbeten 167,7 -0,5 -1,6
Skötsel och underhåll 1) 160,3 0,1 -1,2
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anne Virokannas 029 551 3369, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 23.09.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. augusti 2016, Tabellbilaga 5. Jordbyggnadskostnadsindex 2000=100, augusti 2016 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.11.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2016/08/maku_2016_08_2016-09-23_tau_005_sv.html