Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2020, oktober

Publicerad: 23.9.2016

Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen sjönk med 1,5 procent i augusti från året innan

Enligt Statistikcentralen sjönk kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen med 1,5 procent från augusti år 2015 till augusti år 2016. Årsförändringen varierade efter delindex från -6,1 procent för beläggningar till 2,2 procent för geokonstruktioner.

Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100, augusti 2016

Index 2010=100 Indextal Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 108,6 -1,5
Geokonstruktioner 112,3 2,2
Markkonstruktioner 110,5 -0,8
Bergkonstruktioner 113,5 -2,4
Beläggningar 93,6 -6,1
Kommunaltekniska system 110,3 -0,8
Betongkonstruktioner 114,1 -1,6
Tekniska och andra system 104,6 -1,2
Krossarbeten 1) 107,6 -1,3
Vägunderhåll 1) 111,2 -1,2
Gatuunderhåll 1) 110,9 -1,1
Banunderhåll 1) 109,9 -1,1
Underhåll, totalt 1) 110,8 -1,1
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anne Virokannas 029 551 3369, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (195,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 23.09.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. augusti 2016. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 30.11.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2016/08/maku_2016_08_2016-09-23_tie_001_sv.html