Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2019, april

Tabellbilaga 3. Jordbyggnadskostnadsindex 2005=100, januari 2017

Index 2005=100 Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 136,0 1,0 3,4
Geokonstruktioner 127,5 0,2 2,2
Markkonstruktioner 136,0 0,6 1,7
Bergkonstruktioner 137,1 0,2 0,7
Beläggningar 143,5 5,4 18,2
Kommunaltekniska system 133,0 0,1 0,9
Betongkonstruktioner 139,1 0,5 2,2
Övriga tekniska system 121,6 0,4 0,7
Krossarbeten 1) 131,4 1,1 3,9
Underhåll 1) 136,3 0,1 1,0
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anne Virokannas 029 551 3369, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 23.02.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. januari 2017, Tabellbilaga 3. Jordbyggnadskostnadsindex 2005=100, januari 2017 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.5.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2017/01/maku_2017_01_2017-02-23_tau_003_sv.html