Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2020, april

Tabellbilaga 5. Jordbyggnadskostnadsindex 2000=100, januari 2017

Index 2000=100 Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 157,0 1,0 3,4
Grundbyggnadsarbeten 140,2 0,2 2,2
Jordbyggnadsarbeten 161,3 0,6 1,7
Bergbyggnadsarbeten 158,0 0,2 0,7
Krossarbeten 154,4 1,1 3,9
Beläggningsarbeten 156,2 5,4 18,2
Vattenförsörjningsarbeten 153,0 0,1 0,9
Brobyggnadsarbeten 170,8 0,5 2,2
Skötsel och underhåll 1) 161,1 0,1 1,0
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anne Virokannas 029 551 3369, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 23.02.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. januari 2017, Tabellbilaga 5. Jordbyggnadskostnadsindex 2000=100, januari 2017 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.5.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2017/01/maku_2017_01_2017-02-23_tau_005_sv.html