Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2020, april

Tabellbilaga 6. M-, K-, S- och H-index 2000=100, januari 2017

Index 2000=100 Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
M-index, Totalindex exkl. brobyggnadsarbete och arbetskraftskostnader 154,0 1,5 4,8
K-index, Index för bergbyggnadsarbete exkl. arbetskraftskostnader 161,5 0,2 0,9
S-index, Index för brobyggnadsarbete exkl. arbetskraftskostnader 179,1 1,0 3,6
H-index, Index för skötsel och underhåll exkl. arbetskraftskostnader 164,0 0,3 1,2

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anne Virokannas 029 551 3369, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 23.02.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. januari 2017, Tabellbilaga 6. M-, K-, S- och H-index 2000=100, januari 2017 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.6.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2017/01/maku_2017_01_2017-02-23_tau_006_sv.html