Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2019, december

Tabellbilaga 1. Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100, februari 2017

Index 2010=100 Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 111,7 0,3 4,2
Geokonstruktioner 112,1 0,0 2,2
Markkonstruktioner 112,0 -0,1 1,6
Bergkonstruktioner 114,4 0,1 0,9
Beläggningar 107,2 1,6 23,2
Kommunaltekniska system 111,9 0,2 1,8
Betongkonstruktioner 116,9 0,6 3,0
Tekniska och andra system 106,0 0,1 0,9
Krossarbeten 1) 110,8 -0,1 4,1
Vägunderhåll 1) 111,8 0,0 1,2
Gatuunderhåll 1) 112,0 0,0 1,6
Banunderhåll 1) 111,3 -0,1 1,7
Underhåll, totalt 1) 111,7 0,0 1,5
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anne Virokannas 029 551 3369, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 23.03.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. februari 2017, Tabellbilaga 1. Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100, februari 2017 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2017/02/maku_2017_02_2017-03-23_tau_001_sv.html