Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2019, november

Tabellbilaga 1. Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100, april 2017

Index 2010=100 Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 110,6 -0,7 3,1
Geokonstruktioner 112,7 0,1 2,6
Markkonstruktioner 111,4 0,0 0,9
Bergkonstruktioner 114,1 0,2 0,5
Beläggningar 101,2 -5,0 16,3
Kommunaltekniska system 111,0 -0,7 1,1
Betongkonstruktioner 117,5 0,4 3,8
Tekniska och andra system 106,4 0,3 1,7
Krossarbeten 1) 110,1 -0,2 3,0
Vägunderhåll 1) 111,6 -0,1 0,8
Gatuunderhåll 1) 111,6 -0,1 1,1
Banunderhåll 1) 110,8 -0,1 1,1
Underhåll, totalt 1) 111,4 -0,1 1,0
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anne Virokannas 029 551 3369 , Petri Mäkinen 029 551 2955 , kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 23.5.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. april 2017, Tabellbilaga 1. Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100, april 2017 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2017/04/maku_2017_04_2017-05-23_tau_001_sv.html