Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2019, november

Tabellbilaga 1. Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100, maj 2017

Index 2010=100 Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 110,6 0,0 2,7
Geokonstruktioner 111,7 -0,9 0,7
Markkonstruktioner 111,5 0,0 0,9
Bergkonstruktioner 113,9 -0,1 0,2
Beläggningar 101,8 0,6 15,3
Kommunaltekniska system 111,3 0,3 0,9
Betongkonstruktioner 117,5 0,0 3,5
Tekniska och andra system 106,6 0,2 1,9
Krossarbeten 1) 109,1 -0,9 1,4
Vägunderhåll 1) 111,7 0,0 0,7
Gatuunderhåll 1) 111,5 -0,1 0,7
Banunderhåll 1) 110,5 -0,3 0,6
Underhåll, totalt 1) 111,3 -0,1 0,7
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anne Virokannas 029 551 3369, Petri Mäkinen 029 551 2955, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 22.6.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. maj 2017, Tabellbilaga 1. Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100, maj 2017 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2017/05/maku_2017_05_2017-06-22_tau_001_sv.html